top of page

9.SINIF WORDWALL ETKİNLİKLERİ

Screenshot_3.jpg

 Doğal Sistemler

 9.1.1.- Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar.

 9.1.2.- Coğrafyanın konularını ve bölümlenmesini açıklar.

 9.1.3.- Coğrafya biliminin gelişimini açıklar.

 9.1.4.- Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir.

 9.1.5.- Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur.

 9.1.6.- Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.

 9.1.7.- Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.

 9.1.8.- Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar

 9.1.9.- Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir.

 9.1.10.- Örneklerden yararlanarak hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırır.

 9.1.11.- İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar.

Sıcaklık

Basınç

Rüzgarlar

Yağış

Nemlilik

 9.1.12.- Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur.

 9.1.13.- Türkiye’de görülen iklim tiplerinin özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur

 Beşeri Sistemler

 9.2.1.- Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder.

 9.2.2.- Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar.

 9.2.3.- Türkiye’de yerleşmelerin dağılışını etkileyen faktörleri örneklerle açıklar.

 9.2.4.- Türkiye’deki yerleşim birimlerini idari fonksiyonlarına göre ayırt eder

 Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

 9.3.1.- Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından değerlendirir

 9.3.2.- Bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliğini örneklerle açıklar

 9.3.3.- Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır.

 Çevre ve Toplum

 9.4.1.- İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir.

 9.4.2.- Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimleri sonuçları açısından değerlendirir.

bottom of page