top of page

10.SINIF WORDWALL ETKİNLİKLERİ

 Doğal Sistemler

 10.1.1.- Dünya’nın tektonik oluşumunu açıklar.

 10.1.2.- Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.

 10.1.3.- İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.

 10.1.4.- Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir.

 10.1.5.- Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine iç kuvvetlerin etkisini açıklar.

 10.1.6.- Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.

 10.1.7.- Türkiye’deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar.

 10.1.8.- Türkiye’deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir.

 10.1.9.- Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır.

 10.1.10.- Türkiye’deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar.

 10.1.11.- Türkiye’deki su varlığını verimli kullanmanın ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerini değerlendirir.

 10.1.12.- Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.

 10.1.13.- Türkiye’deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir.

 10.1.14.- Türkiye topraklarının kullanımını verimlilik açısından değerlendirir.

 10.1.15.- Bitki toplulukları ve türlerini genel özelliklerine göre sınıflandırır.

 10.1.16.- Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir.

 10.1.17.- Türkiye’deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder.

 Beşeri Sistemler

 10.2.1.- İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur.

 10.2.2.- İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur.

 10.2.3.- Nüfusun dağılışı üzerinde etkili olan faktörler ile dünya nüfusunun dağılışını ilişkilendirir.

 10.2.4.- Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur.

 10.2.5.- Türkiye’de nüfusun tarihsel seyrini sosyal ve ekonomik faktörler açısından değerlendirir.

 10.2.6.- Türkiye’de nüfusun dağılışını, nüfusun dağılışında etkili olan faktörler açısından değerlendirir.

 10.2.7.- Güncel verilerden yararlanarak Türkiye nüfusunun yapısal özelliklerini analiz eder.

 10.2.8.- Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.

 10.2.9.- Türkiye’deki göçleri sebep ve sonuçları açısından değerlendirir.

 10.2.10.- Göçün mekânsal etkilerini Türkiye’den örneklerle açıklar.

 10.2.11.- Ekonomik faaliyetleri temel özelliklerine göre ayırt eder.

 10.2.12.- Ekonomik faaliyet türlerinin oransal dağılımına ilişkin verileri, ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle ilişkilendirerek çıkarımda bulunur.

 Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

 10.3.1.- Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder.

 Çevre ve Toplum

 10.4.1.- Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar.

 10.4.2.- Afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir.

 10.4.3.- Türkiye’deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir.

 10.4.4.- Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar.

bottom of page